top of page

RRETH NESH

E.K.A shpk eshte themeluar si nje kompani ndertimi ne vitin 1998 me qender ne Tirane dhe me kalimin e kohes duke u zgjeruar me tej ne territorin e Shqiperise.

 

Kompania jone eshte e specializuar dhe me eksperience ne ndertime civile, industriale, rruge, hekurudha dhe punime te tjera ndertimi.

 

Gjate aktivitetit te saj kompania ka ardhur gjithnje duke u rritur dhe kompletuar me staf te specializuar, trajnuar dhe perzgjedhur me kujdes per pergjegjesi te ndryshme. 

 

Gjat ketyre vite aktive kjo kompania ka punuar ne projekte te ndryshme te financuara nga institucione shteterore, banka boterore, fondi shqiptar i zhvillimit si dhe ne projekte te vetefinancuara. 

E.K.A. shpk siguron cilësine që meritoni dhe besueshmërine qe mund të mbeshteteni.

 • Ndertime rrugesh.

 • Ndertime autostradash.

 • Ndertime mbikalimesh.

 • Ndertime hekurudhash.

 • Ndertime tramvaj/metro.

 • Ndertime pistash aeroportuale.

 • Punime sinjalistike jondricuese.

 • Punime barrierash.

 • Mbrojtje rrugore.​

Infrastrukture
 • Ndertime godinash banimi nje dhe shumekateshe.

 • Ndertime godinash Industriale.

 • Ndertime bujqesore.

 • Prishje, rikonstruksione dhe mirmbajtje te godinave.

 • Punime germimi ne toke.

 • Instalime impinatesh hidrosanitare, kuzhina, lavanteri si dhe mirembajtja e tyre.

Civile & Industirale

SHERBIMET

 • Studime urbanistike.

 • Projektime projektesh te ndryshme.

 • Zbatime projektesh te ndryshme.

 • Menaxhime punimesh per mbarevajte te punes dhe perfundimit ne afate te percaktuara.

 • Projektime te ndryshme ne fushen e ndertimit. 

Projektime & Zbatime

BASHKEPUNIME

Punesime

Për çdo kerkese, pyetje ose rekomandim, ju lutemi telefononi: (+355) 68 202 6730 ose plotësoni formularin e mëposhtëm.

KONTAKT

Zyra Kryesore
Merr info: (+355) 68 202 6730
Kerkesat

Rruga Mine Peza

Tirana, Albania

 

ekapengili@gmail.com

diturjanpengili@gmail.com

Tel 1: (+355) 68 202 6730

Tel 2: (+355) 69 927 7279

Per te aplikuar për një punë me E.K.A. shpk, ju lutemi dërgoni një letër interesi bashkë me C.V. në: ekapengili@gmail.com

Success! Message received.

Projekte te
Kompletuara

35

1998

Viti
Themelimit
Kontraktuesit e 
Emeruar

52

SERVICES
PROJECTS
CLIENTS
CONTACT

LIDER NE CILESI KONSTRUKSION DHE INFRASTRUKTURE

ABOUT
 • Ndertime ujsjellsash.

 • Ndertime gazsjellsash.

 • Ndertime vajsjellsash.

 • Ndertime veprash kullimi dhe vaditje.

 • Perdorim tubacionesh plastike si dhe metalike ne punimet e mesiperme.

 • Prodhime tubacionesh.

Resurse
 • Shitje dhe blerje pronash te patundshme (apartamente, lokale, dyqane, parkime, garazhe, troje, siperfaqe te ndryshme toke, etj) te ndertuara ose te pandertuara nga kompania.

Imobiliare
 • Prodhim elementesh betonarme

 • Prodhim elementesh te paratencionuar.

 • Prodhim inertesh betoni me materiale kariere.

 • Exporte dhe importe prodhimesh te ndryshme parafabrikate, prodhime guri, mallra te ndryshme, makineri, pajisje ndertimi, etj.​ 

Sherbime te Tjera
bottom of page